Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007

Μας μισούν οι γονείς μας;

Έτσι αποφάσισα να ονομάσω το παρακάτω κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: